Polityka prywatności

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez Stefczyk Finanse Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdyni

Prosimy uważnie przeczytać niniejsze warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację poniższych warunków. Jeżeli nie akceptują Państwo powyższego, prosimy nie korzystać z Witryny.

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://stefczykfinanse.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://stefczykfinanse.pl(dalej „Serwis”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://stefczykfinanse.pl, w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych Partnerów, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkowników. W przypadku niepodania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.
 4. Administratorem danych osobowych jest Spółka pod firmą  Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128 (81-472 Gdynia), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427715,, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektorochronydanych@kasystefczyka.pl
 6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://stefczykfinanse.pl, w szczególności:
 • zapisu do Newslettera poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i pozostawienie adresu mailowego;
 • wypełnienia danych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email;
 • wypełnienia danych w formularzu „wsparcie klienta” w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email, firma, numer umowy lub faktury, treści wpisane w polu wiadomości do Administratora;
 • wypełnienia danych w formularzu „zapytanie produktowe” w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email, firma, przedmiot leasingu, szacowana wartość, oczekiwana rata miesięczna;
 • prowadzenia komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
 • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy Użytkownicy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Administratora, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji Serwisu;
 • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw;
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
 2. Dane będą przetwarzane przez Stefczyk Finanse sp. z o.o. S.K.A.oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmiot wspierające Administratora w jego procesach biznesowych, w tym zaufanych Partnerów, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne, w tym IT.
 3. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, o których mowa w pkt. 6 lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania.
 5. Użytkownik w każdym czasie na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Stefczyk Finanse sp. z o.o. S.K.A. zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych Administratorowi parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 10. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu.
 11. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 12. Rodzaje cookies stosowane w Serwisie:
 • Cookies sesyjne – są to tymczasowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Cookies stałe – dzięki nim ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze. Te cookies przechowywane są przez przeglądarki tak długo jak określono w parametrach cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies naszych zaufanych Parterów – to cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. usługę Google Analytics, usługę Facebook Pixel, wydawców reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. systemu mailingowego albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Serwisem internetowym. Te pliki pozwalają między innymi dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników, a także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. W naszym Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w celach:
 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);
 • umożliwia zapamiętywanie preferencji bądź ID Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;
 • realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;
 • retargetingu, umożliwiającego przedstawienie Użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów;
 • korzystania z przycisku Udostępnij – Facebook, Google+, Twitter, Pinterest;
 • korzystania z funkcjonalności pixela Facebook, który pomaga dostarczać lepiej dopasowane treści reklamowe Użytkownikom na portalu Facebook;
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu;
 1. Włączenie przez Użytkownika swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.
 2. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach. Np. dla powszechnie używanych przeglądarek internetowych, m.in.:
 • Internet Explorer
 • Mozilla FireFox
 • Chrome
 • Opera
 1. Logi techniczne serwerów – fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, port źródłowy, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.
 2. Bezpieczna transmisja danych – Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych użytkownika przy użyciu szyfrowania. Instalacja certyfikatu i wyświetlanie Serwisu na bezpiecznym protokole https zobowiązuje nas do zapewnienia szyfrowanej komunikacji z naszymi zaufanymi Partnerami na Serwisie (wywołania kodów remarketingowych, odwołania do Facebook itp.). W przeciwnym wypadku przeglądarka informowałaby Użytkownika o tzw. mixed content, tj. braku szyfrowania na wycinkach strony.
Przewiń do góry

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Kontynuując wyrażasz zgodę na ich używanie. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close