Czym się zajmujemy?

Obszarem naszej działalności jest branża usług finansowych.
Nasi eksperci służą Klientom swoją wiedzą i doświadczeniem w ponad
250 placówkach Stefczyk Finanse w całej Polsce.

Skupiamy się nie tylko na świadczeniu usług finansowych, lecz także na zwiększaniu świadomości naszych Klientów w tym zakresie. Dbamy o to,
aby uzyskiwali oni rzetelną i profesjonalną pomoc, a obsługa Klienta była na jak najwyższym poziomie. Dlatego pracownicy Stefczyk Finanse regularnie biorą udział w kompleksowych szkoleniach. Dynamiczny rozwój – to właśnie na to stawiamy od samego początku naszego istnienia, czyli od 2012 roku.

Zarząd

Andrzej Sosnowski

Prezes Zarządu

Dominika Dębicka-Kamińska

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Grzegorz Bierecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Buczkowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Bierecki

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Lech

Członek Rady Nadzorczej

Relacje inwestorskie

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi dokumentami oraz komunikatami dotyczącymi naszej działalności.

Dane firmy i informacje rejestrowe

Spółka zarejestrowana jest pod firmą Stefczyk Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A), przy ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 903136, kapitał zakładowy: 125 709 830,19 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-227-79-20, REGON: 221712086.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2022

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o realizowanej przez nas strategii podatkowej. Dokument, który Państwu udostępniamy, zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego elementy. Dodaliśmy również dane, które nie są obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków podatkowych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2020

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o realizowanej przez nas strategii podatkowej. Dokument, który Państwu udostępniamy, zawiera wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego elementy. Dodaliśmy również dane, które nie są obligatoryjne, ale pomogą Państwu zrozumieć nasz biznes oraz nasze podejście do realizacji obowiązków podatkowych.