Produkty i usługi dostępne w naszych placówkach

Zależy nam na tym, aby nasi Klienci mieli wygodny dostęp do kompleksowej propozycji produktów i usług w jednym miejscu.

Dzięki współpracy z naszymi partnerami w naszych placówkach znajdziesz:

Nasi pracownicy to eksperci, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą służą Klientom w doborze produktów najlepiej dopasowanych do ich potrzeb.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z najbliższą placówką. Ich adresy znajdziesz pod tym linkiem.

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Stefczyk Finanse S.A.z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 - jako Administratora Danych Osobowych, dalej zwaną Administratorem, w celu promocji i marketingu produktów i usług spółki Administratora oraz podmiotów, na rzecz których spółka Administratora świadczy usługi, w zakresie określonym w niniejszym formularzu. Więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wskazana w powyższym oświadczeniu spółka Stefczyk Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przy Legionów 126-128, zwana dalej Administratorem. 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektorochronydanych@kasystefczyka.pl, lub pod adresem siedziby spółki Administratora. 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody udzielonej w trybie przepisów art. 6 ust 1 lit a), f) RODO), w celach marketingu produktów i usług spółki Administratora i podmiotów, na rzecz których spółka Administratora świadczy usługi, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. archiwalnych, dowodowych, dochodzenia roszczeń i obrony praw, a także przez podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe kontaktowanie się z Panią/Panem w celu marketingu produktów i usług określonym w pkt 3 powyżej. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i określone w niniejszym formularzu podmioty oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy. 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7. Na zasadach określonych przepisami RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, przenoszenia danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Więcej

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie od spółki Stefczyk Finanse S.A. z siedzibą w Gdyni, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informacji handlowych i marketingowych usług i produktów podmiotów powiązanych ze Spółką (osobowo lub kapitałowo)**, na rzecz których Stefczyk Finanse S.A. świadczy usługi i przekazywanie ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez następujące kanały komunikacji:

E-mail: *
Wiadomości SMS/MMS *
Telefon *

* Pole wymagane

** Aktualny wykaz podmiotów powiązanych dostępny poniżej: