Znajdź najbliższą placówkę

Kontakt

Siedziba Spółki

Stefczyk Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A)

ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 903136,
NIP: 586-227-79-20,
REGON: 221712086.

Tel. (58) 727 06 15
e-mail: info@kasystefczyka.pl

Znajdź nas na: