Znajdź najbliższą placówkę

Kontakt

Siedziba Spółki

Stefczyk Finanse S.A. z siedzibą w Gdyni
(poprzednia nazwa: Premium Management S.A.)

ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000677966,
NIP: 586-227-30-23,
REGON: 221516706.

Tel. (58) 727 06 15
e-mail: info@kasystefczyka.pl

Znajdź nas na: