RODO i Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej zwanym: RODO), informujemy, iż: więcej >

Klauzula informacyjna art. 13 – kontrahenci

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą Stefczyk Finanse Spółka Akcyjna (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903136, Kapitał Zakładowy: 125 709 830,19 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-227-79-20. więcej >

Klauzula informacyjna art. 14 – kontrahenci

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą Stefczyk Finanse Spółka Akcyjna (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903136, Kapitał Zakładowy: 125 709 830,19 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-227-79-20. więcej >

Klauzula informacyjna art. 14 – rekrutacja

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka pod firmą Stefczyk Finanse Spółka Akcyjna (dawniej: Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsku – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903136, Kapitał Zakładowy: 125 709 830,19 zł (wpłacony w całości), NIP: 586-227-79-20. więcej >

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Markiem Sojka, Inspektorem ochrony danych w Stefczyk Finanse Spółka Akcyjna pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@kasystefczyka.pl